На 17, 18 и 19 март 2023 г. в гр. Пловдив – Ландмарк Крийк Хотел се проведе VI Международна научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“, организирана от Нов български университет, МИТ университет (Северна Македония), Университет „Никола Тесла“ (Сърбия), Универ­ситет „Ян Кохановски“ (Полша), Институт за наука, култура, из­куство и спорт (Северна Македония), Център за оценка на риска по хранителната верига.
Конференцията се фокусира върху отговори на редица въпроси относно дигиталното бъдеще на съвременната култура, общество и икономика. Обект на дискусия беше модерността във всичките й форми на проявление в съвременното общество, бизнес и култура.

В конференцията с научни доклади взеха участие членове на научния проект:
• Доклад „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ТИПОЛОГИЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ“, автори: проф. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, Нов български университет, София.
• Доклад „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ“, автори: проф. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, Нов български университет, София.
• Доклад „КООПЕРАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРИМЕР ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ФЕРМЕРИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ“, автор: проф. д-р Тодорка Атанасова-Калайджиева, Тракийски университет, Стара Загора.
• Доклад „СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАЦИИТЕ И КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“, автор: доц.д-р Теодорина Турлакова, Икономически университет, Варна.

Научните доклади са публикувани в сборник с научни доклади от VI Международна научно-практическа конференция „СОЦИОКУЛТУРНИТЕ КОДОВЕ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ“, издателство „АСКОНИ-ИЗДАТ“, София, 2023, ISBN 978-954-383-148-7.