На 23.03.2023г. също се проведе и ежегодната работна кръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България”. Събитието се организира от фондация „Земята – източник на доходи“ – Пловдив, с подкрепата на катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество на Технически университет – София, филиал Пловдив. За четвърта поредна година мероприятието се финансира от фондация „Америка за България“ в рамките на проект, стартирал през месец ноември 2019 г.

На Кръглата маса бе дискутирано състоянието на дребния бизнес в селските райони. Обсъдиха се и възможности за неговата подкрепа, както и ролята на общините, държавните институции, неправителствените организации и учебните заведения в този процес.

По традиция кръглата маса се организира с подкрепата на Областна администрация Пловдив.