Ръководител на екипа за НБУ

проф. д-р Иван Боевски

Научно-изследователският интерес към кооперацията датира още от студентската скамейка (1984 г.) и продължава до сега в търсене на отговора на фундаменталния въпрос: Какво представляват те и каква е тяхната природа?

 Трудовата му активност започва в кооперациите, има докторат в това направление и над 50 научни публикации (вкл. с импакт фактор) на немски, английски български език, които са цитирани над 100 пъти от чуждестранни автори (голяма част от цитиранията са в публикации в Scopus, Web of Science). През 90-те г. на ХХ в. специализира във водещи университети, изследващи и преподаващи в сферата на кооперациите от Германия и Австрия. Там чете лекции, свързани с мениджмънта, маркетинга, устройство, дизайн и правна рамка на кооперацията. Работи съвместно в редица научно-изследователски проекти със световно известни германски професори в областта на кооперациите: Маркус Ханиш, Конрад Хагедорн, Йост Крамер, Ролф Щединг, Инза Теесфелд, Герхард Рьонебек, с финландския професор Юхани Лауринкари и австрийския професор Йохан Бразда, с които има съвместни публикации, свързани с темата на проектното предложение. Работи съвместно с нобеловия лауреат по икономика проф. д-р Елинор Остром. Той е първият негермански член на управителния орган на Института по кооперативно дело на Хумболт университет, Берлин, Германия. Член е и на други научни организации в Германия, свързани с кооперациите. В България неколкократно е експерт-консултант на Народното събрание по промени на Закона за кооперациите, както и съвместно с проф. д-р Димитър Николов изготвят през 2010 г., и 2013 г. стратегията на Националния съюз на кредитните кооперации „ЕВРОСТАРТ“. Всичко това му дава възможност да придобие значителни ключови компетенции, които са полезни при изпълнението на проекта: Подготовка, провеждане и докладване (като член на международни екипи на няколко научни и практически изследователски проекта) на теренни изследвания, както и стратегически консултации в областта на финансирането, управлението, преструктурирането и развитието на кооперациите и техните национални и интернационални съюзи; Аналитичен, логически и синтетичен капацитет и способност за изготвяне на ясни и конкретни отчети; Прецизно провеждане на научно-практически изследвания [количествени и качествени полеви проучвания; дискусии във фокус групи, индивидуални и групови интервюта лице в лице с различни видове стейкхолдъри от всички нива (включително членове на парламента); наблюдения; фасилитиране на фокус групи и публични дискусии]; Комуникативни умения в мултикултурни и мултинационални изследователски екипи; Изследователски опит в проучването на документите и анализите на академични и нормативни документи по отношение на кооперациите в ЕС, САЩ в страните в преход; Опит в подобряване на капацитета на български НПО и правителствени организации. Над 22 г. опит в кооперативното управление и маркетинг, както и в земеделската институционална и структурна реформа на страните в преход от Централна и източна Европа.