докт. Искра Митева

Докторант към катедра „Мениджмънт” на Стопански факултет към Тракийски университет, научна специалност 3.8. Икономика и управление (селско стопанство).

Научните й интереси са свързани с анализ и обработка на данни, счетоводство, мениджмънт и други. Активно се обучава и занимава с икономика от 2008 година, когато стартира икономическото си образование в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. Владее високо ниво на бизнес английски.