PhD Student Iskra Miteva

PhD student at the “Management” department of the Faculty of Economics, scientific specialty Economics and Management (agriculture). Her scientific interests are related to data analysis and processing, accounting, management. Has a high level of business English.

Научните й интереси са свързани с анализ и обработка на данни, счетоводство, мениджмънт и други. Активно се обучава и занимава с икономика от 2008 година, когато стартира икономическото си образование в Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора. Владее високо ниво на бизнес английски.