студент Пламен Русков

Студент спец. „Управление на маркетинга“, ОКС „бакалавър“, последен курс в НБУ.

В резултат на своето образование е получил задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии. Формирал е умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблеми. Има редица извън университетски обучения по предприемачество и лидерство. Практически опит има в областта на дигиталния маркетинг. С участието в проекта би искал да придобие изследователски опит, който да приложи при обучението си в ОНС „доктор“ в НБУ.