студент Алекс Миленков

Студент OKС „магистър“ спец. „Икономика и управление на бизнеса“, дипломиран икономист, ОКС „бакалавър“, спец. „Аграрна икономика“. Притежава практически опит в управление на семеен аграрен бизнес.