Последни изминали Събития

Научна конференция на тема „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“

На 22 май 2023 г. в зала „Хоризонт“ се проведе научна конференция на тема „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“ в чест на 70 годишнината на УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и 62 години от откриването на СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ и популяризиране на резултатите от проект ННП „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И […]

Mеждународната научна конференция „ИКОНОМИКАТА НА ХХI ВЕК – КРИЗИ, ТРАНСФОРМАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ“

На 12.05.2023 г. в 9.30 ч. в аудитория „проф. Петър Мутавчиев и проф. Вера Мутавчиева“ на Нов български университет, София се откри международната научна конференция „ИКОНОМИКАТА НА ХХI ВЕК – КРИЗИ, ТРАНСФОРМАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ“, организирана от Департамент „Икономика“ към НБУ и Съюза на икономистите в България. В научния комитет на конференцията участва доц. д-р Цветелина Маринова, […]

Официална церемония по връчване на грамоти и презентиране на разултати на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., към Фонд „Научни изследвания”

На 05.04.2023г. в зала „Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките (БАН), София се състоя официална церемония по връчване на грамоти и презентиране на разултати на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., към Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). Научно–експертните комисии на Фонд „Научни изследвания” са определили по два успешни проекта във всяка от научните области. […]