По покана на Проф. Марсел Робишон – управляващ директор на Института за кооперативни изследвания към Humboldt-Universität zu Berlin, Германия и Проф. д-р Маркус Ханиш – негов заместник, Проф. д-р Иван Боевски – ръководител на научния екип от Нов Български университет, София ще представи изследователския проект „Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“ на членовете на Института на неговото Общо събрание на 27 април 2023 г. в 15:00 ч. в Humboldt-Universität zu Berlin.

Професор Иван Боевски ще има възможността да представите научния проект и на студентите от Humboldt-Universität zu Berlin по време на магистърския колоквиум „Кооперативни изследвания“, който ще се проведе на 26 април 2023 г. от 10 – 12 часа.

Чрез настоящата визита, изследователският екип по проекта в лицето на проф. Иван Боевски е убеден, че ще има продуктивна и ползотворна обмяна на научен опит с Института за кооперативни науки към Humboldt-Universität zu Berlin, Германия.