На 12.05.2023 г. в 9.30 ч. в аудитория „проф. Петър Мутавчиев и проф. Вера Мутавчиева“ на Нов български университет, София се откри международната научна конференцияИКОНОМИКАТА НА ХХI ВЕК – КРИЗИ, ТРАНСФОРМАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ“, организирана от Департамент „Икономика“ към НБУ и Съюза на икономистите в България. В научния комитет на конференцията участва доц. д-р Цветелина Маринова, а в Организационния комитет е включен гл. ас. д-р Красимир Костенаров, и двамата са членове на научния екип по проекта за НБУ.

Модераторът на Секция 1 „INTERNATIONAL ECONOMICS: MARKETS AND POLICIES“ (с работен език английски) е доц. д-р Цветелина Маринова (член на екипа на проекта от НБУ).

Модераторът на Секция 2 „МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКИ КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ“ е проф. д-р Иван Боевски – ръководител на научния екип от НБУ.

Членовете на научния екип от НБУ проф. д-р Иван Боевски и гл. ас. д-р Красимир Костенаров презентираха научен доклад на тема „Теоретична концепция за риск мениджмънт в кооперацията“, а доц. д-р Цветелина Маринова научен доклад на тема „Dedollarizationoftheglobaleconomy: Arewemovingtowardsamultipolarmonetarysystem?“(представен на английски език).