студент Жасмин Георгиев

Студент спец. „Информационни технологии в икономика и управлението“, ОКС „бакалавър“ редовно обучение, 2-ри курс. Член на Студентски съвет. Член на Факултетен съвет на Стопански факултет при ТрУ.