студент Селина Скандалова

Студент в ИУ-Варна, специалност „Аграрен бизнес“, ОКС“бакалавър“, редовно обучение, 2-ри курс. С интереси в областта на селското стопанство, системите на земеделие и опазването на околната среда, които са включени в нейното обучение чрез съответните дисциплини в изборен блок.