проф. д-р Надка Костадинова

Притежава богат научно-изследователски и менаджерски опит. В предходни периоди е била ръководител катедра „Мениджмънт“, както и Декан на Стопански факултет.

Притежава специализации в WYE College, University of London,Mississippi State University, USA, Columbia University, USA, Namik Kemal University, Tekirdag, Republic of Turkey, ECOLE NATIONALE VETERINAIRE, Nantes, France.Член е на Съюза на учените в България, клон Стара Загора и на Факултетен съвет на Стопански факултет