Последни изминали Събития

Научна конференция на тема „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“

На 22 май 2023 г. в зала „Хоризонт“ се проведе научна конференция на тема „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“ в чест на 70 годишнината на УНИВЕРСИТЕТА […]

Mеждународната научна конференция „ИКОНОМИКАТА НА ХХI ВЕК – КРИЗИ, ТРАНСФОРМАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ“

На 12.05.2023 г. в 9.30 ч. в аудитория „проф. Петър Мутавчиев и проф. Вера Мутавчиева“ на Нов български университет, София се откри международната научна конференция „ИКОНОМИКАТА НА ХХI ВЕК – […]

Официална церемония по връчване на грамоти и презентиране на разултати на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., към Фонд „Научни изследвания”

На 05.04.2023г. в зала „Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките (БАН), София се състоя официална церемония по връчване на грамоти и презентиране на разултати на най-успешните проекти, отчетени […]