coop mod

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ + ИНФОРМАЦИЯ + ИДЕИ = ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

В съвременните условия когато в световен мащаб неравенството между доходите все повече нараства, управленски решения за преодоляване на този проблем може да даде кооперативният бизнес модел, подчинил своята дейност на международно установените кооперативни принципи и ценности…

COOP MOD

Партньори

COOP MOD

Новини